ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NGHỆ AN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 NGHỆ AN

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Logo
Đất hành lang an toàn giao thông có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất?
News Post11:07 23/04/2018
Đất hành lang an toàn giao thông có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Tóm tắt câu hỏi:

Đất gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác, có một phần đất nằm trong hành lang an toàn giao thông. Vậy tôi muốn hỏi là phần đất nằm trong hành lang an toàn giao thông có được chuyển mục đích sang đất ở được không.? Nhờ văn phòng luật sư tư vấn giúp.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Văn phòng luật sư Số 1 Nghệ An. Với thắc mắc của bạn, Văn phòng luật sư số 1 Nghệ An xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai năm 2013

– Luật giao thông đường bộ 2008

2. Giải quyết vấn đề

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013, hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: 

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Căn cứ vào quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp và đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Do đó, việc bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở thuộc trường hợp “chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp” tại điểm d khoản 1 Điều 57 nêu trên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật giao thông đường bộ 2008 thì đất hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi đất dành cho đường bộ. Khoản 4 Điều 43 Luật giao thông đường bộ 2008 cũng quy định cụ thể về việc cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ như sau:

“4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 cũng quy định về trường hợp đất nằm trong quy hoạch. Theo đó, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì bạn được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Còn nếu quy hoạch sử dụng đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì bạn phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu bạn có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định về việc cấm chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn giao thông. Do đó, phần đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đã được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn sẽ được chuyển sang đất ở nếu như có đảm bảo rằng bạn sẽ không xây dựng nhà cửa kiên cố trên diện tích đất thuộc hành lang an toàn giao thông. Theo đó, khi đã được chuyển sang đất ở, phần đất hành lang an toàn giao thông vẫn được ghi chú rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trân trọng !

Nguồn tin: VPLS Số 1 NA


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Email: luatsuso1nghean@gmail.com; anthanhvinh@gmail.com

Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Quang Hảo

top

Online: 34

Lượt truy cập: 315348