ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NGHỆ AN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 NGHỆ AN

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Logo
Mẫu đơn xin ly hôn
News Post08:59 23/11/2017
Chúng tôi gửi tới quý khách hàng Biểu mẫu Đơn xin ly hôn. Cám ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Văn phòng Luật sư số 1 Nghệ An

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN........................................................................................................

Tôi tên:         ....................................................................... năm sinh : ..........................

CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................... ngày và nơi cấp : ................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ................................

Xin được ly hôn với: .......................................................... năm sinh :............................

CMND (Hộ chiếu) số:........................................................ ngày và nơi cấp :.................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .............................................

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................    

* Về con chung: (A2)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                                                                       Ngày .............. tháng............năm..................

                                                                                   Người làm đơn

                                                                               (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Nguồn tin: Sưu tầm


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Email: luatsuso1nghean@gmail.com; anthanhvinh@gmail.com

Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Quang Hảo

top

Online: 16

Lượt truy cập: 315290